25-års Jubileum - Sarah   


 41 dagar kvar
Kontaktperson
 Simon Perstorper

Vår dotter Sarah föddes med en bristsjukdom. Den bröt ut i 11-årsåldern med levercirrhos och esofagusvaricer. Ett par månader därefter blev Sarah uppsatt på väntelistan för en levertransplantation. Det var det enda som stod till buds. Mardrömslika månader väntade tills Samtalet kom och vi åkte in till stora sjukhuset. Det var 1a Advent 1992. Det blev en lång tids komplikationer, som kämpen Sarah gick segrande ur. Folket i Dals Ed, där vi bodde då, ställde upp, bad och stöttade.

Ni kan läsa mer om Sarahs historia på http://merorgandonation.se/story/sarah/

Vi vill tacka Livet och Donatorn, som gav Sarah en ny chans, genom att starta en insamling till förmån för MODs arbete, för att ingen ska behöva dö på väntelistan. Du kan ge så mycket pengar du har möjlighet till, allt vi samlar in går oavkortat till MODs arbete för organdonation.

Mor, far och syskon genom mamma Gerd Collin


MODs arbete för alla som står på en väntelista för en transplantation i Sverige.

Stöd oss!

MOD - Mer organdonation är en ideell förening som arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ.

MOD grundades 2012 och är idag ett ledande informations- och kunskapscentrum om donation i Sverige. Föreningen erbjuder kostnadsfria utbildningar för skolor, föreläsningar för sjukvårdspersonal och arbetar för donationsutvecklingen med syfte att öka antalet donationer i Sverige.  

Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se
Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se