MODs arbete för mer organdonation   


MODs arbete för alla som står på en väntelista för en transplantation i Sverige.

Stöd oss!

MOD - Mer organdonation är en ideell förening som arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ.

MOD grundades 2012 och är idag ett ledande informations- och kunskapscentrum om donation i Sverige. Föreningen erbjuder kostnadsfria utbildningar för skolor, föreläsningar för sjukvårdspersonal och arbetar för donationsutvecklingen med syfte att öka antalet donationer i Sverige.  

25-års Jubileum - Sarah

25-års Jubileum - Sarah

Bidra till forskningen för att rädda fler liv

Bidra till forskningen för att rädda fler liv

Donationsveckan 2017

Donationsveckan 2017

En solskenshistoria

En solskenshistoria

Samla för liv!

Samla för liv!

Skramla för MOD!

Skramla för MOD!

Till minne av Mats Hjortberg

Till minne av Mats Hjortberg

Välgörenhetsmatchen 2018

Välgörenhetsmatchen 2018

Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se
Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se