MODs arbete för mer organdonation   


MODs arbete för alla som står på en väntelista för en transplantation i Sverige.

Stöd oss!

MOD - Mer organdonation är en ideell förening som arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ.

MOD grundades 2012 och är idag ett ledande informations- och kunskapscentrum om donation i Sverige. Föreningen erbjuder kostnadsfria utbildningar för skolor, föreläsningar för sjukvårdspersonal och arbetar för donationsutvecklingen med syfte att öka antalet donationer i Sverige.  

Aikido

Aikido

Donationsveckan 2017

Donationsveckan 2017

Inga-lills Hägboms minne

Inga-lills Hägboms minne

Skramla för MOD!

Skramla för MOD!

Till minne av Mats Hjortberg

Till minne av Mats Hjortberg

Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se
Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se