Bidra till forskningen för att rädda fler liv   


 47 dagar kvar
Kontaktperson
 Simon Perstorper

Hjälp oss att hjälpa!

Sedan september 2017 har MOD ingått ett samarbete med 1,6 miljonerklubben där vi gemensamt samlar in pengar för att stödja forskning inom organdonation och transplantation. De offentliga medlen räcker sällan för de forskare som kämpar för att driva sina projekt mot en förbättrad hälsa och sjukvård. Utvecklingen blir därför beroende av allmänhetens stöd.

Därför vill MOD tillsammans
med 1,6 miljonerklubben inspirera till att stödja svensk forskning inom organdonation och transplantation för att hjälpa människor som behöver nya organ. Varje krona som skänks till insamlingen går till ett projekt vi valt att stödja. Först ut är projektet Real Heart som forskar på ett mekaniskt fyrkammarhjärta.

Hjälp oss att hjälpa
för att ingen ska behöva dö i väntan på nya organ. Ge en gåva om minst 75 kronor för att vi ska nå vårt mål om 75,000 kronor till forskningen.

Fler sätt att skänka

– Skicka ditt bidrag direkt till MODs 90-konto.Till Bankgiro 900-3948 eller Plusgiro 90 03 94-8. Märk din gåva ”FORSKNING”.

– Köp 1,6 miljonerklubbens kalender. Genom att köpa kalendern stödjer du donations- och transplantationsforskningen. Klicka här för att lägga din order.

 

 Se Peter Carstedt och Alexandra Charles berättar om initiativet

Alcazar-stjärnan Tess Merkel visar sitt stöd för forskningen 

 

 

Läs mer om den senaste forskningen genom att klicka här


MODs arbete för alla som står på en väntelista för en transplantation i Sverige.

Stöd oss!

MOD - Mer organdonation är en ideell förening som arbetar för att alla som behöver en transplantation, ska få det utan onödigt lidande. I Sverige ska ingen behöva dö i väntan på ett organ.

MOD grundades 2012 och är idag ett ledande informations- och kunskapscentrum om donation i Sverige. Föreningen erbjuder kostnadsfria utbildningar för skolor, föreläsningar för sjukvårdspersonal och arbetar för donationsutvecklingen med syfte att öka antalet donationer i Sverige.  

Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se
Organisationsnummer: 802465-1591 Bankgiro: 900-3948
Plusgiro: 90 03 94-8 E-post: info@merorgandonation.se